Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány


Bankszámlaszám: 12024009-00106659-00100004
Adószám: 18493818-1-07

Célkitűzés:
Az alapítvány célja A bölcsődékben folyó gondozási-nevelési munka színvonalának emelése az alábbiak révén: A 20 hetes -3 éves korú gyermekek gondozásának, nevelésének, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A 20 hetes-6 éves korú speciális gondozást igénylő gyermekek korai fejlesztéséhez szükséges feltételrendszer minőségi javítása. A bölcsődék játék és speciális fejlesztő eszközök választékának bővítése.

A szülőkkel való együttműködés kiszélesítése a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek betartása érdekében. Az országos családbarát program ismeretében a családok igényeinek felmérése a már meglévő nyitott intézményi szolgáltatások ismertebbé tétele és bővítése (részidős gondozás, játszócsoport, időszakos bölcsődei elhelyezés, családi délutánok szervezése) A megfelelő minőségi szakmai munka végzéséhez, szükséges önképzés, továbbképzés támogatása az országos szakmai rendezvényeken való tevékeny részvétel elősegítése.

a./ Az alapítvány olyan vállalkozási tevékenységet folytathat, amely célját nem veszélyezteti és amely tevékenység kifejtését hatályos jogszabály lehetővé teszi. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.
b./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, támogatást pártoktól nem fogad el, képviselőjelöltet nem támogat.