Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Érvényes étkezési térítési díjak  2022.11.01.  napjától
Gyermek étkezés térítése:
Egész napos: 500.-Ft/ nap
Részidős: 425.-FT/ nap

Érvényes gondozási díj 2021. június 01-től 1995.-Ft/hó   95 .-Ft. /nap

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz a bölcsőde ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:
  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  - tartósan beteg vagy fogyatékos,
  - családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  - családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  -  nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 - a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.

A szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozatot és ennek bizonyítékait kell benyújtania a  bölcsődevezető felé a normatív kedvezmény igénybevételéhez.
A bölcsőde biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt.
A normatív kedvezmény iránti igény a nyilatkozat megtételét követő naptól kerül érvényesítésre. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.
Mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól:

 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
 - a három- vagy többgyermekes családok gyermekei,
 - a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek,
 -  a nevelésbe vett gyermekek,
 - a védelembe vett gyermekek.

A befizetések időpontjáról előzetesen tájékoztatást kapnak a szülők.
A befizetés ügyviteli munkatársunknál történik a bölcsődékben,illetve intézményünkben lehetőség lesz a a térítési díjak csoportos megbízással történő fizetésére.