Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

A térítési díj befizetése ( étkezési, gondozási díj)
2023. 02. 01-től személyesen a BID gondnoki irodájában ( 2400 Dunaújváros Bólyai János u. 2.) történik.
Az aktuális hónap befizetési napját a bölcsődevezető a megszokottak szerint kifüggeszti illetve a honlapon is megosztjuk.
Szintén 2023. 02. 01-től lehetőség nyílik  a térítési díjak  csoportos beszedési megbízással történő megfizetésére. Az első díj leemeléséről tájékoztatást kapnak a bölcsődevezetőktől.
********************************************************************************
Figyelem térítési díj változás!

Érvényes étkezési  térítési díjak 2023. 05. 01-től:
Gyermek étkezés térítése:
Egész napos: 700. - Ft /nap
Részidős: 595. - Ft /nap

Érvényes gondozási díj 2023. 05.01-től:

250. - Ft / nap / fő         5250. -Ft/ hó / fő
 
********************************************************************************
Érvényes étkezési térítési díjak  2022.11.01.  napjától
Gyermek étkezés térítése:
Egész napos: 500.-Ft/ nap
Részidős: 425.-FT/ nap

Érvényes gondozási díj 2021. június 01-től 1995.-Ft/hó   95 .-Ft. /nap
*********************************************************************************
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz a bölcsőde ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:
  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
   - tartósan beteg vagy fogyatékos,
 - családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  - családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  -  nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 - a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.

A szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozatot és ennek bizonyítékait kell benyújtania a  bölcsődevezető felé a normatív kedvezmény igénybevételéhez.
A bölcsőde biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt.
Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.
Mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól:

 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
 - a három- vagy többgyermekes családok gyermekei,
 - a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek,
 -  a nevelésbe vett gyermekek,
 - a védelembe vett gyermekek.

A befizetések időpontjáról előzetesen tájékoztatást kapnak a szülők.